نمونه تصویر آپلودی برای شناسنامه و کارت ملی

آموزش تایید مرحله به مرحله اکانت کاربری فروشندگان
لینک کوتاه: https://tjjc.ir/XuaS8